A Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencia elaborou un documento para implantar plans de actuación ante casos ou contactos de COVID-19. Trátase dun documento de carácter técnico que recolle un conxunto de medidas e protocolos e procedementos de actuación que deben ser a guía de resposta do concello ás situacións de casos sospeitosos ou confirmados de COVID19.

O modelo, que se elaborou coa intención de que sexa adaptado por calquera dos municipios que opten por implantalo, foi elaborado pola Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias en colaboración coa Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol.

Coa elaboración deste documento preténdese guiar os municipios nos seguintes obxectivos:

  • Constitución do Comité COVID19 para desenvolver e coordinar as accións previstas no plan.
  • Enlace do Comité COVID19 con empresas concorrentes e con entidades e clubs que fagan uso das instalacións municipais.
  • Protocolo de actuación ante casos ou contactos COVID19.
  • Protocolo de actuación ante casos ou contactos COVID19 que se manifesten durante a xornada laboral.
  • Protocolos de actuación ante casos ou contactos COVID19 en instalacións municipais por parte de persoas non traballadoras.
  • Accións de difusión de medidas e de divulgación.
COVID19 PLAN DE ACTUACIÓN ANTE CASOS OU CONTACTOS COVID19 [+]

Prensa

La Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias ha elaborado un plan de actuación ante casos o contactos de Covid-19 que ya ha puesto en marcha el Concello de Narón y que ahora, a través de la Mancomunidad, este Concello ofrece para su adaptación a otros municipios.”

https://www.diariodeferrol.com/articulo/ferrol/mancomunidad-dispone-plan-actuacion-casos-covid-19/20201110010225291206.html

En este pleno, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, presentó durante esta sesión el “Plan de actuación ante casos o contactos Covid-19”, elaborado por la Cátedra de Protección Civil y Gestión de Emergencias.”

https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/ferrol/ferrol-comarcas/noticias/mancomunidad-ayuntamientos-comarca-ferrol-aprueba-presupuesto-1041000-euros-para-2021-20201110_988436

“Se trata de un documento elaborado a través de la Cátedra de Protección Civil y Gestión de Emergencias que pretende «servir como modelo para que outros concellos poidan implantalo ante casos ou contactos por coronavirus en instalaciones municipais con personal propio o alleo».”

https://www.ferrol360.es/el-plan-de-naron-contra-el-contagio-en-dependencias-municipales-busca-aliados-en-ferrolterra/

“La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, presentó en la tarde en el transcurso de la reunión de la Mancomunidad de Concellos  de Ferrol, el Plan de actuación ante casos o contactos Covid-19 que ya se aplica en Narón. El documento, elaborado a través de la Cátedra de Protección Civil y Gestión de Emergencias, “intenta servir como modelo para que otros ayuntamientos puedan implantarlo ante casos o contactos por coronavirus en instalaciones municipales con personal propio o ajeno”, explicó Ferreiro.”

“La sesión también sirvió para presentar el Plan de Actuación ante Casos o Contactos Covid-19, elaborado desde la Cátedra de Protección Civil y Gestión de Emergencias y la propia Mancomunidade de Concellos de la Comarca de Ferrol.”

https://www.galiciaartabradigital.com/archivos/220395

“Además, la sesión también sirvió para para presentar el Plan de Actuación ante Casos o Contactos Covid-19, elaborado desde la Cátedra de Protección Civil y Gestión de Emergencias y la propia Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol.  La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, fue la encargada de presentar este plan que ya se aplica en Narón. El documento “intenta servir como modelo para que otros ayuntamientos puedan implantarlo ante casos o contactos por coronavirus en instalaciones municipales con personal propio o ajeno”, explicó Ferreiro.”

https://enfoques.gal/comarca-de-ferrol/ferrol/la-mancomunidade-de-concellos-da-comarca-de-ferrol-aprueba-un-presupuesto-de-1-041-000-euros-para-lo-2021/

“O Plan de actuación ante casos ou contactos Covid-19 de Narón acompáñase dunha serie de fichas técnicas que explican como actuar en caso de manifestación de síntomas; nos de contacto estreito con posible caso aínda que non se manifesten síntomas; nos contactos casuais con posibles casos aínda que non se manifesten síntomas; naqueles sospeitosos dunha persoa traballadora dunha empresa concorrente ou club/asociación usuarios de instalacións con traballadoras ou traballadores municipais e, finalmente, o modo de actuación en caso de detectarse gromos.”

http://www.naron.es/web/cat/web/cat/gal/noticias/get/4019/