A Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias creou unha Comisión de Traballo para a elaboración de unha guía para a organización e autorización  de espectáculos públicos e actividades recreativas nesta nova normalidade de convivencia con o COVID19.

 

A Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias é unha entidade promovida pola UDC e a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol e nace con o obxectivo de constituírse en un espazo estratéxico e duradeiro para a arredor da protección civil. É por isto que, con o obxectivo de ofrecer solucións integrais para fomentar a prevención e autoprotección, procuraremos aportar unha guía de traballo para que as administracións e entidades organizadoras de espectáculos e actividades velen pola seguridade das persoas en un contexto de crise sanitaria como o que vivimos.

 

Na Comisión de Traballo participarán especialistas con ampla experiencia na organización da seguridade de espectáculos públicos e actividades recreativas. Ademais, procurarase establecer sinerxías con profesionais do sector da organización de espectáculos e eventos deportivos, que serán consultados para que aporten a súa experiencia á guía.