A Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias creou unha comisión de traballo para a elaboración dunha guía para a organización e autorización  de espectáculos públicos e actividades recreativas nesta nova normalidade de convivencia co COVID-19.

A Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias é unha entidade promovida pola UDC e a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol e nace co obxectivo de converterse nun espazo estratéxico e duradeiro arredor da protección civil. É por isto que, co obxectivo de ofrecer solucións integrais para fomentar a prevención e autoprotección, procuraremos proporcionar unha guía de traballo para que as administracións e entidades organizadoras de espectáculos e actividades velen pola seguridade das persoas nun contexto de crise sanitaria como a que vivimos.

Na comisión de traballo participarán especialistas con ampla experiencia na organización da seguridade de espectáculos públicos e actividades recreativas. Ademais, procurarase establecer sinerxías con profesionais do sector da organización de espectáculos e eventos deportivos, que serán consultados para que acheguen a súa experiencia á guía.

As liñas de traballo deste Grupo xiran sobre os seguintes ámbitos,

  • Marco normativo da aplicación das medidas de desescalada aplicadas aos espectáculos públicos e actividades recreativas nas distintas fases, realizando un seguimento da evolución das medidas de prevención sanitarias.
  • Adaptación destas medidas á Lei de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas.
  • Experiencias en outras comunidades e estados, con medidas menos restritivas na autorización de espectáculos públicos e actividades recreativas.
  • Resultados da aplicación deste novo marco normativo nos espectáculos públicos e actividades recreativas.

Prensa

La Cátedra de Protección Civil y Gestión de Emergencias crea una comisión de trabajo sobre espectáculos públicos de cara a la nueva normalidad

https://www.galiciaartabradigital.com/archivos/213058