A Universidade da Coruña, en colaboración coa Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, participa como socia no proxecto europeo CRISPRO. Deste proxecto participan 12 entidades dun total de 9 estados, tais como Francia, Finlandia, Italia, República Checa ou Turquía.

CRISPRO – Seguridade e protección a través de sinerxías de coñecemento é a primeira rede de socorristas, axencias gobernamentais, empresas tecnolóxicas privadas e grupos de expertos non gobernamentais, para sentar as bases dunha rede funcional multisectorial. Ao aproveitar as vantaxes das tecnoloxías e os modelos de comunidade de comportamento, actuamos como unha rede aberta para o intercambio rápido de experiencia práctica, avaliación de riscos e impactos provocados por desastres.

CRISPRO reúne á comunidade de usuarios, expertos, redes, iniciativas pasadas ou en curso, integra o coñecemento con calquera deficiencia de saúde xeral e sen fronteiras e enfronta os riscos máis significativos, tais como a emerxencia climática, a seguridade e a protección das sociedades e a resiliencia das comunidades ante desastres. O proxecto pretende introducir un enfoque holístico de métodos humanitarios e científicos de moda desafiando os modelos de ecosistemas de comportamento dos impactos sociais, sanitarios, pandémicos, ecolóxicos e cibernéticos.

É obxectivo do proxecto, construír unha comunidade ao redor de ferramentas e enfoques/matrices universais para a avaliación comparativa da orientación práctica para brindar preparación, prevención e resposta de maneira efectiva e en todo o país aos perigos híbridos.

Ao longo destes meses, persoal da Cátedra e da Universidade da Coruña participaron en actividades que por causa da crise sanitaria desenvolvéronse no ámbito virtual.

https://crispro.eu/