Loading...

A Cátedra

A Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias é unha entidade promovida pola UDC e a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol e nace con o obxectivo de constituírse en un espazo estratéxico e duradeiro para a arredor da protección civil.

Aínda que a protección civil conta con unha ampla tradición no ordenamento xurídico español e galego, os aspectos relacionados con a previsión, prevención e planificación, elementos esenciais deste sistema público, non contan aínda, a pesar da súa potencialidade, con a implantación que sería desexable na nosa sociedade.

Con a posta en andamento da Cátedra, pretendemos contribuír á investigación sobre a materia e a dotación de espazos para a formación de profesionais  na amplo campo do coñecemento da protección civil.

Novas

Continuamos traballando nos protocolos fronte á COVID19

A nosa Cátedra segue traballando para a elaboración de procedementos seguros relacionados coa COVID-19 a implantar nos espectáculos públicos e actividades recreativas. Aínda que seguindo as recomendacións das autoridades sanitarias, o grupo realiza boa parte das tarefas evitando as reunións

Comisión de traballo sobre espectáculos en tempos de COVID19

A Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias creou unha Comisión de Traballo para a elaboración de unha guía para a organización e autorización  de espectáculos públicos e actividades recreativas nesta nova normalidade de convivencia con o COVID19.  

A Comisión de Autoprotección Escolar continúa avanzando

Ao amparo da Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias estanse creando comisións de traballo que atenden temas concretos do noso ámbito de investigación. Entre as primeiras en constituírse e achegar resultados está a comisión de autoprotección escolar, que